Welcome to my blog. Feel free to leave a comment. Please follow to show your support! :)

Saturday, 27 October 2012

Latihan: Keperluan Asas Manusia

LATIHAN KEPERLUAN ASAS MANUSIA

Pesanan Guru:
Sila 'copy' soalan di bawah dan cuba menyiapkannya dengan perisian Microsoft Word. Hantar jawapan kamu melalui email.

1. Tanpa (             ), manusia akan mati dalam beberapa minit sahaja.

2. Manusia terdapat (      ) keperluan asas.

3.Keperluan-keperluan asas manusia ialah :
   (a)
   (b)
   (c)
   (d)

4. Apakah kepentingan makanan dalam kehidupan manusia?
_______________________________________________
_______________________________________________

5. Jika seseorang tidak ada tempat perlindungan, apakah masalah
yang akan dihadapi olehnya?
________________________________________________
________________________________________________


10 comments: